miško technikaMiško technikos tikrai prireiks, jei ėmėtės miško atsodinimo darbų. Miško atkūrimas – iškirsto, nualinto arba savaime sunykusio miško atželdinimas. Tai gali būti natūralus procesas, kai miškui leidžiama susiformuoti savaime, arba tikslingi mišką prižiūrinčių įstaigų arba pavienių asmenų darbai. Miško atkūrimas yra vertinamas pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose patvirtintus reikalavimus. Kasmet Lietuvos miškų urėdijose atkuriama apie 9000 ha miško, didžioji dalis natūraliu arba pusiau natūraliu būdu. Miško savininkai, valdytojai ir naudotojai privalo laiku ir tinkamai atkurti mišką, atlikti miško želdinių ir žėlinių priežiūrą, apsaugą, atsodinti žuvusius želdinius ir žėlinius, prižiūrėti ir saugoti juos nuo gaisrų, miško kenkėjų, ligų ir kitų neigiamų veiksnių. Miško veisimas – miško želdinimas ir (arba) žėlimas sklypuose, kuriuose prieš tai miškas neaugo. Gaila, kad privačių miškų savininkai neskiria reikiamo dėmesio miško želdinimo darbų, želdinių ir žėlinių kokybei, dažnai neatliekama jų priežiūra, apsauga ir papildymas.

Miškų atkūrimas – tai miško sėklininkystė, sodmenų išauginimas, iškirsto miško atkūrimas, želdinių ir žėlinių priežiūra ir jų apsauga. Miškas želdomas kirtavietėse, kuriose dirva paruošta mechanizuotu būdu. Dirvą ruošia miško technika, miško sodinimo darbus atlieka urėdijos darbininkai ir rangos įmonės. Pagal  Lietuvoje galiojančias taisykles, mišką reikia atsodinti per 3 metus po kirtimo, tačiau  rekomenduojama atsodinti pirmaisiais metais, kol dar nesužėlusios žolės.

Miško želdiniai turi būti sodinami į miško technikos paruoštą dirvą. Dirva miško želdiniams ruošiama ištisai (ariant, frezuojant, kultivuojant ir kt.) arba iš dalies (išariant vagas, padarant aikšteles, mikropakilimus ir kt.), atsižvelgiant į želdavietės sąlygas. „L“ hidrotopo augavietėse želdiniai sodinami tik į mikropakilimus. Suplūktose žemės ūkiui naudotose žemėse dirva ruošiama ją ištisai suariant ne mažesniu kaip 35 cm gyliu. Kiek viename ha turi būti pasodinta, priklauso nuo sodinukų rūšies (dažniausiai 2000–7000 vnt./ha). Veisiant miškus, būtina sodinti miško daigynuose išaugintus sodmenis. Miško želdiniai ir žėliniai turi būti prižiūrimi ir saugomi, kol susiformuos jaunuolynas ir prasidės ugdymo kirtimai (minkštųjų lapuočių – iki šešerių metų, spygliuočių ir kietųjų lapuočių – iki aštuonerių metų).
Miškų atkūrimas apima ne tik želdinių įveisimą (arba savaiminį atžėlimą), bet ir savalaikį jų papildymą, priežiūrą ir apsaugą iki jaunuolyno susiformavimo. Svarbu pasodintus medelius apsaugoti nuo žvėrių.

Miško technika nudirbs didžiąją dalį darbų

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *